BSO-Beleid

KDV_titel

Pedagogisch doelstelling

Wij bieden de kinderen de mogelijkheid en ruimte om in eigen tempo en ieder op zijn eigen manier te ontwikkelen. Voor kinderen is het buitenschoolsopvang een plaats om elkaar te ontmoeten, leren kennen, met elkaar spelen. Daarnaast gaan ze leren rekening te houden en ervaring op te doen die anders zijn van het thuissituatie.

De ruimte in het buitenschoolsopvang is speciaal voor kinderen ingericht en biedt vaak meer mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie. In het buitenschoolsopvang wordt gericht aandacht besteedt aan de individuele ontwikkeling van ieder kind: taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen.

Ouders moeten kunnen vertrouwen dat hun kinderen tijdens hun afwezigheid goed verzorgd en begeleid worden. De ruimte waarin de kinderen verblijven moet aantrekkelijk, veilig en schoon zijn. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kinderen wordt omgegaan; dat zij met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunnen en dat zij voldoende geïnformeerd worden.

Een kind moet zich kunnen ontplooien in een buitenschoolse opvang.

Om een basis te leggen voor het pedagogisch beleid hebben we uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn een kader voor alle pedagogisch handelen en voor het leefklimaat in het buitenschoolsopvang.

Uitgangspunten

• De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind.

• De pedagogisch medewerkers van de BSO zijn medeopvoeders vanuit ons eigen pedagogisch plan.

• Ieder kind heeft recht op respect. Dat wil zeggen dat het serieus wordt genomen en dat het kan rekenen op begrip en verdraagzaamheid.

• Elk kind is een uniek individu en dient als zodanig te worden geaccepteerd en gewaardeerd.

• Ieder kind heeft de behoefte en het recht zijn mogelijkheden te onderzoeken om zich te ontwikkelen tot een vrij en zelfstandig mens.

• Om zich te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt en weet dat de leidster beschikbaar is wanneer het kind haar nodig heeft. Daardoor krijgt het kind zelfvertrouwen wat weer leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen, naar een grotere zelfstandigheid.
Facebook_button_mini2