KDV-beleid

KDV_titel

Het kinderdagverblijf Lila biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij bieden professionele, verantwoorde kinderopvang in een gemoedelijke en huislijke sfeer. Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een gezonde en goede ontwikkeling van het kind. De inbreng van zowel het kind als de pedagogische medewerker staat hierbij centraal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen met een positief beeld. Het begeleiden van kinderen in een veilige sfeervolle en geborgen omgeving, waarin het kind zijn gevoelens kan uiten, leert anderen kinderen te respecteren en het aanmoedigen van kinderen in hun ontwikkeling.

Pedagogische doelstellingen

Wij bieden de kinderen de mogelijkheid en ruimte om in eigen tempo en ieder op zijn eigen manier te ontwikkelen. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, leren kennen, met elkaar spelen, eten en slapen. Daarnaast gaan ze leren rekening te houden en ervaring op te doen die anders zijn van het thuissituatie. De ruimte in het kinderdagverblijf is speciaal voor kinderen ingericht en biedt vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie.

In het kinderdagverblijf wordt gericht aandacht besteedt aan de individuele ontwikkeling van ieder kind: taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen.

Ouders moeten kunnen vertrouwen dat hun kinderen tijdens hun afwezigheid goed verzorgd en begeleid worden. De ruimte waarin de kinderen verblijven moet aantrekkelijk, veilig en schoon zijn. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kinderen wordt omgegaan; dat zij met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunnen en dat zij voldoende geïnformeerd worden.

Een kind moet zich kunnen ontplooien in een kinderdagverblijf.

Om een basis te leggen voor het pedagogisch beleid hebben we uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn een kader voor alle pedagogisch handelen en voor het leefklimaat in het kinderdagverblijf.

Uitgangspunten

• Ieder kind heeft recht op respect. Dat wil zeggen dat het serieus wordt genomen en dat het kan rekenen op begrip en verdraagzaamheid.

• Elk kind is een uniek en dient als zodanig te worden geaccepteerd en gewaardeerd.

• Ieder kind heeft de behoefte en het recht om zijn mogelijkheden te onderzoeken om zich te ontwikkelen tot een vrij en zelfstandig mens.

• Om zich te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt en weet dat de leidster beschikbaar is wanneer het kind haar/hem nodig heeft. Daardoor krijgt het kind zelfvertrouwen wat weer leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen, naar een grotere zelfstandigheid.

• Ieder kind heeft de behoefte en het recht op aandacht van een volwassene die in de behoeftes van het kind voorziet. Het kind heeft behoefte aan voeding, slaap, genegenheid en verzorging.

• Ieder kind heeft individuele aandacht en zorg nodig, waarbij het belang van de groep als geheel niet uit het oog verloren wordt. Het individu mag niet lijden onder de groep en de groep mag niet lijden onder het individu.

• iemand die het begrijpt en de kans krijgen het weer opnieuw te proberen.

• Elk kind heeft behoefte aan duidelijkheid en structuur.
Facebook_button_mini2