KDV

KDV_titel

Het kinderdagverblijf Lila biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij bieden professionele, verantwoorde kinderopvang in een gemoedelijke en huislijke sfeer. Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een gezonde en goede ontwikkeling van het kind. De inbreng van zowel het kind als de pedagogische medewerker staat hierbij centraal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen met een positiefbeeld. Het begeleiden van kinderen in een veilige sfeervolle en geborgen omgeving, waarin het kind zijn gevoelens kan uiten, leert anderen kinderen te respecteren en het aanmoedigen van kinderen in hun ontwikkeling.

ONZE VISIE

Elk kind is uniek in aanleg en aard. Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo. Lila heeft respect voor de eigenheid van ieder kind en de gezinssituatie en probeert hier zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Lila streeft naar het creëren van een situatie waarin het kind zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen in een omgeving die stimuleert. Hierbij spelen veiligheid, gezelligheid, grenzen zoeken en stellen, regels en geborgenheid een grote rol. Lila biedt een gestructureerde aanpak waarbij overdracht van waarden en normen, naarmate het kind ouder wordt een steeds belangrijkere factor wordt in de handelswijze.

De basis voor opvoeden is het creëren van een goede sfeer, vertrouwen, geborgenheid, aangeven van grenzen en veiligheid. De leidsters hebben de taak de nieuwsgierigheid van het kind te stimuleren en eventueel te corrigeren op zijn ontdekkingsreis.

We werken met een vast team medewerkers op vaste dagen waardoor de kinderen altijd een vertrouwd gezicht zien. Onze betrokkenheid beide kinderen en gezinsleden is groot. We benaderen de kinderen en ouders met respect en op een positieve manier.

Ons team bestaat uit gediplomeerd beroepskrachten daarnaast werken wij met pedagogisch medewerker in opleiding en vrijwilligers.
Facebook_button_mini2